Nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam phải là người tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm
Theo ông Lê Bá Trình, công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp cần có số lượng và cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu về lòng yêu nước, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín.

Sáng 9/5, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17, khoá IX, nhằm cho ý kiến vào nội dung đề án tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội.

 Theo ông Đỗ Văn Chiến, tinh thần chung của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp lần này tiếp tục làm sâu sắc thêm vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận trong hệ thống chính trị; đánh giá đúng đắn kết quả đã đạt được, chỉ rõ hạn chế nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, yêu cầu cần đạt được trong nhiệm kỳ tới.

Cùng với đó, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương thống nhất cử Ủy ban, Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch theo hướng nâng cao chất lượng, có cơ cấu hợp lý, mở rộng được các Ủy viên đại diện cho các giai cấp, giai tầng trong xã hội có lòng yêu nước nồng nàn, tâm huyết, có uy tín cao, đủ sức tập hợp, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Góp ý vào đề án tổ chức Đại hội, ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, các văn kiện trình Đại hội cần được tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi. Mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải có tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn.

Cùng với đó, công tác nhân sự cần có số lượng và cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu về lòng yêu nước, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín.

Ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. (ảnh: MTTQ Việt Nam)

Góp ý vào chủ đề của Đại hội: Đoàn kết - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển, ông Lê Bá Trình đề nghị cần tiếp tục nhấn mạnh vấn đề “Dân chủ” để nghiên cứu chủ đề Đại hội theo hướng "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, quá trình xây dựng Dự thảo Điều lệ bổ sung, sửa đổi phải được thực hiện một cách chu đáo, khoa học; tập trung vào những vấn đề, nội dung trọng tâm, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động và vai trò, vị trí, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới; được thảo luận, đóng góp ý kiến kịp thời, dân chủ, khách quan ngay từ khâu chuẩn bị ban đầu đến khi hoàn chỉnh dự thảo trình ra Đại hội lần thứ X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bổ sung yếu tố "Dân chủ" trong chủ đề Đại hội

Đồng tình với các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, mỗi từ ngữ được nêu trong chủ đề của Đại hội đều mang những ý nghĩa riêng, vì vậy nên có giải thích cụ thể để MTTQ các cấp nắm vững.

Theo ông, "đoàn kết" là truyền thống của dân tộc, là trách nhiệm của Mặt trận. Tuy nhiên vế còn lại nên để thành "dân chủ" thay vì "đồng thuận", bởi dân chủ thể hiện tiếng nói của nhân dân, đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

"Về "đổi mới", nên có giải thích cụ thể rằng Mặt trận đổi mới hay đất nước đổi mới? Nên giải thích theo hướng công tác Mặt trận cần phải đổi mới, nhưng Mặt trận phải cho thấy sự đổi mới đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công cuộc đổi mới của đất nước", ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ý kiến.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Đại hội MTTQ Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh cả nước hướng vào khát vọng phát triển đến năm 2045, vì vậy, "phát triển" trong chủ đề của Mặt trận cần được nhấn mạnh là công tác Mặt trận đóng góp cho sự phát triển của đất nước để thực hiện mục tiêu phát triển trong tương lai. Hoặc có thể sửa chủ đề Đại hội theo hướng "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân".

Cùng chung quan điểm, ông Lê Truyền - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, cần đưa vấn đề dân chủ vào chủ đề Đại hội. Theo ông, trong tất cả các văn kiện Đại hội Đảng, Luật MTTQ Việt Nam bao giờ cũng nói “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận xã hội”. Bác Hồ cũng đã nói: Không có dân chủ thực sự thì không có đoàn kết thực sự.

“Quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam đều nhắc đến vấn đề dân chủ. Trong giai đoạn hiện nay, MTTQ phải đề cao vai trò của Mặt trận trong phát huy dân chủ, gắn với đoàn kết, đổi mới, có như vậy sẽ giải quyết được những vấn đề liên quan đến đổi mới tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.” ông Lê Truyền nêu ý kiến.

Ông Lê Truyền - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam( ảnh: MTTQ Việt Nam)

Tiếp thu ý kiến hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gợi mở, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X có thể đưa ra chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển đất nước vì hạnh phúc của nhân dân”. 

Về thời gian tổ chức Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, trên cơ sở các ý kiến góp ý, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức các hội nghị lắng nghe ý kiến góp ý của các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận, nhân sĩ trí thức tiêu biểu, hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố.

“Với tinh thần dân chủ, đồng thuận, cầu thị, việc tổ chức Đại hội phải thực sự có ý nghĩa chính trị, xã hội, tạo được sức lan tỏa và nâng tầm sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh./.

Theo Báo Điện tử VOV

Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/nhan-su-dai-hoi-mttq-viet-nam-phai-la-nguoi-tieu-bieu-tam-huyet-trach-nhiem-post1019016.vov

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 156
  • Trong tuần: 1 137
  • Tất cả: 600029