Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội
Ngày 06/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Đây là điểm mới trong hoạt động của Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội với khoảng 400 đại biểu tham dự và kết nối trực tuyến tại 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với khoảng 2.000 đại biểu tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách; Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy Càng Long; Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cùng tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đây là lần đầu tiên UBTVQH phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức hội nghị này nhằm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Đồng thời, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa XV. Đây cũng là nhiệm vụ của UBTVQH trong giám sát việc thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020.
Hội nghị tập trung đánh giá công tác triển khai đối với 52 luật, nghị quyết (23 luật, 29 nghị quyết), trong đó, có 15 luật, 21 nghị quyết được thông qua từ đầu nhiệm kỳ cho đến trước Kỳ họp thứ 5 và 08 luật, 08 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5. Một số nghị quyết về nhân sự, về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề không thuộc phạm vi của hội nghị này.

Hội nghị nghe 02 báo cáo quan trọng của UBTVQH và Chính phủ khái quát về 04 nội dung chủ yếu: (1) việc tổ chức triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, những kết quả đạt được, vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và một số giải pháp, kiến nghị; (2) đánh giá một số vấn đề nổi lên về công tác tổ chức triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến trước Kỳ họp thứ 5; (3) công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; (4) một số yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Hội nghị nghe tham luận của các cơ quan về việc triển khai đối với 21 luật, nghị quyết của Quốc hội, đây là những văn bản quan trọng, có tác động lớn, được dư luận xã hội quan tâm, có những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ như: việc triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc tổ chức phiên tòa trực tuyến; thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; thí điểm đấu giá biển số xe ô-tô; thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ; việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; việc chuẩn bị triển khai Luật Đấu thầu, Luật Hợp tác xã, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam…

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: trong nửa đầu nhiệm kỳ Quốc hội cho đến nay, Quốc hội và UBTVQH khóa XV ban hành 1.010 văn bản, trong đó có 23 luật, 101 nghị quyết của Quốc hội, 04 pháp lệnh và 882 nghị quyết của UBTVQH.

Các dự án luật và pháp lệnh nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay bám sát Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của UBTVQH về Chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa.

Đồng thời rất linh hoạt và sáng tạo, phản ứng nhanh nhẹn trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch; đáp ứng từng bước xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định khả thi với mục tiêu là kiến tạo phát triển nhanh, bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó cũng đã thử nghiệm, ban hành nhiều nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương và các lĩnh vực; chất lượng các luật, nghị quyết được nâng lên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động và quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội; ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng tổ chức xây dựng các văn bản hướng dẫn luật như nghị định và thông tư theo kế hoạch của Chính phủ giao các bộ ngành. Nhiều địa phương ban hành văn bản riêng để hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền luật, nghị quyết của Quốc hội. Tất cả các địa phương thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù có rất nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tổ chức triển khai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả bài học kinh nghiệm và những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, quán triệt đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi hành đối với từng dự án luật, nghị quyết được thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến nay và tại Kỳ họp thứ 5.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ 09 nhóm nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên để đẩy mạnh triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng tại văn kiện Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, của UBTVQH.

Chính phủ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm nguồn lực và các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật; kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thi hành các luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát. Khắc phục kịp thời, hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tăng cường cải cách hành chính. Tập trung trung hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và năm 2024 gắn với tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, luật pháp còn lại của cả nhiệm kỳ.

Tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội trong theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Các đoàn ĐBQH, các ĐBQH tiếp tục đẩy mạnh giám sát công tác thi hành pháp luật, triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội tại địa phương. HĐND và UBND các cấp, đặc biệt là tại các địa phương thực hiện thí điểm theo các nghị quyết của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện quy định pháp luật ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc tổ chức hội nghị về công tác triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội là điểm mới trong hoạt động của Quốc hội khóa XV, đề nghị trên cơ sở kết quả của hội nghị, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tổ chức các hội nghị hoặc hình thức phù hợp nhằm quán triệt, triển khai nội dung cụ thể của các luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành thuộc trách nhiệm triển khai hoặc liên quan trực tiếp tới cơ quan, tổ chức, địa phương mình.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, sự đồng hành rất trách nhiệm, chủ động, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, cùng với năng lực và quyết tâm tổ chức thi hành pháp luật một cách nghiêm túc, sáng tạo của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, góp phần để công tác triển khai luật, nghị quyết sẽ có những chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, sự kỳ vọng và tin tưởng của các ĐBQH, cử tri và Nhân dân.

Theo Báo Trà Vinh

Nguồn: https://www.baotravinh.vn/trong-nuoc/hoi-nghi-toan-quoc-lan-thu-nhat-trien-khai-luat-nghi-quyet-cua-quoc-hoi-31458.html

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 1 158
  • Tất cả: 603853