Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 26/NQ-MTTW-ĐCT về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (Ngày hội).

Theo đánh giá của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Sau 20 năm triển khai thực hiện, Ngày hội đã đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia, trở thành nhu cầu thiết thực của người dân. Việc tổ chức Ngày hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự ủng hộ của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Kết quả tổ chức Ngày hội đã góp phần củng cố, tăng cường sự gắn kết mật thiết giữa các tổ chức, hộ gia đình và người dân ở khu dân cư; phát huy truyền thống đại đoàn kết, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đóng góp công sức tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương... 

Tuy nhiên, ở một số khu dân cư, việc tổ chức Ngày hội còn mang tính hình thức, nội dung chưa thiết thực, thiếu sinh động, chưa đáp ứng được sự mong đợi của người dân. Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục tổ chức tốt hơn nữa Ngày hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu:

- Tiếp tục triển khai, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, trọng tâm là địa bàn dân cư; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức cộng đồng của mỗi người dân, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh; mọi người, mọi nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

- Tổ chức Ngày hội vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (trong khoảng từ ngày 01/11 đến ngày 18/11 hằng năm), góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khẳng định sứ mệnh cao cả, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị với Nhân dân, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Ngày hội phải thật sự là diễn đàn để Nhân dân ở các khu dân cư, các tổ chức, hộ gia đình trao đổi, mạn đàm những nội dung được nhiều người quan tâm; phát huy truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

- Ngày hội phải gắn với các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, bảo đảm an sinh xã hội, tri ân gia đình có công với nước, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động của khu dân cư. Gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhất là các tiết mục do người dân ở khu dân cư thực hiện nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên mọi người hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập. Khuyến khích các khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” để tăng cường tình làng, nghĩa xóm, sự gắn kết, chia sẻ của người dân trong cộng đồng, thực sự là Ngày hội của Nhân dân. 

- Phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận, do Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp thực hiện. Hằng năm tổ chức sơ kết, 05 năm tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung chủ trương, giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội...

Sôi nổi phần hội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 diễn ra tại Khóm 6, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần.

Vy Nguyễn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 322
  • Trong tuần: 7 136
  • Tất cả: 563684