Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X diễn ra từ ngày 06 - 08/12
Ngày 01/12/2023, đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành Thông báo số 453/TB-HĐND về Kỳ họp thường lệ thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X.  

Ngày 15/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để chuẩn bị một số nội dung cho Kỳ họp thường lệ thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X.

Theo đó, Kỳ họp thường lệ thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X sẽ khai mạc vào lúc 08 giờ, ngày 06/12/2023, thời gian họp dự kiến diễn ra trong 03 ngày 06, 07 và 08/12/2023, địa điểm họp tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh.
Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: công tác năm 2023, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, của Thường trực, của các ban HĐND tỉnh năm 2023.

Xem xét kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 9, thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2020 - 2022, việc thực hiện kết luận kiến nghị sau giám sát năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/8/2023).

Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tình hình thực hiện thu - chi ngân sách, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách năm 2023; công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; về việc xin tiếp tục sử dụng giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 cho các năm 2022, 2023 phục vụ quyết toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp trước; báo cáo số 199/BC-HĐND, ngày 06/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của kỳ họp thứ 7, 8, 9, 10 - HĐND tỉnh khóa X; báo cáo công tác năm 2023 của các ban HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án  dân sự tỉnh.

Nghe UBMTTQ Việt Nam tỉnh thông báo tình hình MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV.

Thảo luận, xem xét, quyết định việc ban hành các nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2022; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023; thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024; phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Ngày 30/11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo các nội dung chuẩn bị trình Kỳ họp thường lệ thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X. Ảnh: KL

Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến; bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2024; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Dự án Phòng, chống xâm thực, xói lở bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (đoạn còn lại));

Thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh (mở rộng) tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; thông qua quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh, thị trấn Mỹ Long và thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, các quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của một số xã trên địa bàn huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè, huyện Trà Cú; sửa đổi Mục III, Mục IV Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 10/6/2022 của HĐND tỉnh;

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 của Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND, ngày 31/7/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 - HĐND tỉnh; về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 34 người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết số 96/2023/QH15, ngày 23/6/2023 của Quốc hội.

Nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các vấn đề có liên quan; xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Kỳ họp thường lệ thứ 12 - HĐND tỉnh khóa X sẽ truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, phiên chất vấn, trả lời chất vấn và phiên bế mạc (sáng ngày 06/12 và cả ngày 08/12) trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh và được trực tiếp tại 02 điểm cầu huyện Càng Long và huyện Châu Thành.

Cử tri có ý kiến, kiến nghị đến kỳ họp thì đề nghị có ý kiến qua đường dây nóng 0919.097.084; hoặc Email: phongtonghop2017@gmail.com, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp nhận thông tin của cử tri và gửi đến Chủ tọa kỳ họp xem xét phân công trả lời trực tiếp tại kỳ họp (thời gian tiếp nhận thông tin từ 08 giờ, ngày 06/12 đến 11 giờ, ngày 07/12).

Theo Báo Trà Vinh

Nguồn: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/ky-hop-thu-12-hdnd-tinh-khoa-x-dien-ra-tu-ngay-06-08-12-33467.html?fbclid=IwAR1m-dwjxczh9yW9-IstAkzhTnsVagN3zGNhf4J726QDQFY5AUFIF53aJgk

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 206
  • Trong tuần: 7 020
  • Tất cả: 563568