Bộ pháp điển

Pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển (theo khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 03/2013/UBTVQH13 ngày 16/4/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 ban hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật). Vì vậy, Bộ pháp điển góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật cũng như giúp các cá nhân, tổ chức dễ dàng, thuận tiện trong tra cứu, tìm kiếm các quy định pháp luật đang còn hiệu lực để áp dụng và thực hiện.

Nội dung Bộ pháp điển: https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx

Hướng dẫn tra cứu, sử dụng Bộ Pháp điển:

 

(Xem nội dung hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phap-dien.aspx?ItemID=4)

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1452
  • Trong tuần: 12,230
  • Tất cả: 436,809