Cảnh giác với các “Hiện tượng tôn giáo mới”
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có các tôn giáo như: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, Hồi giáo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo, với 379 cơ sở tôn giáo, trên 4.300 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và trên 590.000 tín đồ. Tuy nhiên, bên cạnh các tôn giáo đã được công nhận, hiện nay xuất hiện nhiều “hiện tượng tôn giáo mới”. Trong các “hiện tượng tôn giáo mới” phải kể đến đó là “Bửu Sơn Kỳ Hương Phật” (BSKHP) của Nguyễn Văn Bá, ấp An Chánh, xã Tân Bình, huyện Càng Long. “Hiện tượng tôn giáo mới” này thể hiện tính phản khoa học, phi văn hóa, mê tín dị đoan, tác động tiêu cực đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, tài sản của Nhân dân, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, thậm chí vi phạm pháp luật.
 

“BSKHP” “mang dáng dấp” tín ngưỡng, tôn giáo được hình thành dựa trên danh xưng tôn giáo chính thống “Bửu Sơn Kỳ Hương”, nhưng hoạt động ly khai, chống lại tôn giáo chính thống, đưa dắt con người theo vụ lợi, tuyệt giao với bên ngoài. Với cách tiếp cận đó và trên cơ sở thực tế hoạt động của “BSKHP” thời gian qua, có thể nhận diện là “tà đạo” với một số đặc trưng sau:

Thứ nhất, về “đấng tôn thờ, đấng thiêng liêng”, các “tà đạo” thường lợi dụng đấng tôn thờ của các tôn giáo truyền thống hay hình tượng anh hùng, lãnh tụ có công với nhân loại, dân tộc làm “biểu tượng thờ cúng”, từ đó xây dựng “niềm tin tôn giáo”. Chính điều này làm nhiều người ngộ nhận, không phân biệt được “tà đạo” với tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống nên dễ bị lôi kéo tham gia. Dấu hiệu có thể nhận biết “tà đạo” là những “biểu tượng thờ cúng” này thường bị các đối tượng bóp méo, thổi phồng thái quá hoặc gắn cho những quyền năng đặc biệt. Tự “thần thánh hóa” bản thân, như tự xưng là “Thượng đế sống”, “Con trời”, “Phật tái thế”, “Đức Phật Sống”... từ đó buộc “tín đồ” phải tin vào “giáo chủ” nhằm phục vụ mục đích vụ lợi cá nhân.

anh tin bai

Nơi xây dựng công trình trái phép phục vụ sinh hoạt “Bửu Sơn Kỳ Hương Phật”

Thứ hai, về “giáo lý”: “BSKHP” đều không có “hệ thống giáo lý” riêng, hoàn chỉnh mà chủ yếu chắp vá, vay mượn pha tạp, cải biên từ một số tín điều trong giáo lý của các tôn giáo khác. Bên cạnh đó, giáo lý, giáo luật của “BSKHP” thường ngụy tạo những nội dung nhảm nhí, thần thánh bản thân Nguyễn Văn Bá, tạo nên “giáo lý”, “giáo luật” hỗn độn. 

anh tin bai

“Giáo lý”, “giáo luật” nhảm nhí của “Bửu Sơn Kỳ Hương Phật”

Thứ ba, về “nghi lễ”: Mặc dù có các ngày lễ cúng bái, nhưng hầu hết hoạt động “nghi lễ” mang nặng yếu tố mê tín dị đoan, lừa bịp, phản khoa học.

Thứ tư, về “tổ chức ”: “BSKHP” không có tổ chức chặt chẽ, rõ ràng. Bởi lẽ, bản thân “giáo lý”, “giới luật”, “lễ nghi” của “BSKHP” là sự chắp vá, vay mượn nên “sinh hoạt tôn giáo” mang tính tự phát, vô tổ chức. Mặt khác, “BSKHP”  lập ra chủ yếu phục vụ mưu đồ, lợi ích cá nhân của bản thân và gia đình Nguyễn Văn Bá, không thực sự vì nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng nên chủ yếu chỉ muốn tập trung quyền lực, “giáo chủ” là tối cao hoặc chỉ thêm một vài đối tượng cốt cán phục vụ cho việc “truyền đạo”, thực hiện “nghi lễ” ở một số tỉnh, thành khác.

Thứ năm, về “tín đồ: thực tế người tin, theo “BSKHP” chủ yếu là những người có nhận thức lạc hậu, điều kiện sống thấp, người gặp vấn đề khó khăn, lo lắng, bế tắc trong cuộc sống, bệnh tật, sức khỏe. Thực tế thời gian qua cho thấy, hoạt động của “BSKHP” đã gây ra những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), như việc cư trú, đi lại, các hoạt động sử dụng đất, xây dựng các công trình, trục lợi dưới hình thức đóng góp “công đức” của các “đồng đạo”... Tỏ thái độ thách thức chính quyền.

Trên cơ sở trao đổi, nhận diện một số biểu hiện và thực tế những vấn đề phức tạp về ANTT trong hoạt động của “BSKHP”, để nâng cao ý thức cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống hoạt động lợi dụng tôn giáo để trục lợi, gây mất ANTT đề nghị người dân cần mạnh dạn tố cáo các hiện tượng lợi dụng tôn giáo để lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản và ANTT tại địa phương, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguồn: https://tuyengiao.travinh.gov.vn/sinh-hoat-tu-tuong/canh-giac-voi-cac-hien-tuong-ton-giao-moi-713822?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3nWs8dclTJfDwRMiXVotwGbZKq92WqprpqZXowvXqaNaWQujGcdKT43Zw_aem_AX6gbP5p3u4OqUn6R4087Ev11yHKdiNq5bgWT4oHqWfWz8tTugqY4XzBWy_uFrF_anG2F84EmOxseQMJKPOEDaQZ

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 1 349
  • Tất cả: 608537