Tiểu Cần: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
Cùng với tuyên truyền Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần luôn chú trọng phát huy vai trò của MTTQ và xem đây là “cầu nối” vận động người dân tham gia XDNTM và NTM nâng cao.
 
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần (thứ tư từ trái qua) cùng các mạnh thường quân tặng quà cho người dân. Ảnh: KIỀU DIỄM

Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, ổn định tình hình Nhân dân, khẳng định lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Diễm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần cho biết: nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy và sự hướng dẫn, hỗ trợ của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; sự phối hợp và tạo điều kiện của HĐND, UBND huyện, các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan giúp cho UBMTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và cụ thể hóa các văn bản để triển khai, tổ chức thực hiện.

MTTQ các cấp phối hợp với Ban Chỉ đạo và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; chú trọng vận động, tuyên truyền thực hiện và đăng ký xây dựng ấp NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu và huyện NTM nâng cao. Qua đó, đã vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia hiến đất, cây trái, hoa màu, đóng góp kinh phí và ngày công lao động để nâng chất các tiêu chí xã, huyện NTM, NTM nâng cao với tổng trị giá trên 78 tỷ đồng.

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của Nhân dân trong xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 đạt yêu cầu. Hiện nay trên địa bàn huyện có 28.732/29.481 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 97,46% (trong đó có 24.570/25.231 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa - NTM, đạt 97,38%; 4.095/4.172 hộ gia đình văn hóa theo Nghị định 122 của Chính phủ); có 104/104 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 11/11 khóm văn hóa, 69/69 ấp văn hóa - NTM (trong đó có 09 ấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 09/09 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Phú Cần đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); thị trấn Cầu Quan đạt chuẩn đô thị loại V và thị trấn Tiểu Cần đạt chuẩn đô thị loại IV; huyện đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Thường xuyên chỉ đạo tập trung thực hiện công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường; nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các tuyến đường, công trình trọng điểm tạo vẽ mỹ quan đô thị và tạo nền cho bộ mặt của thị xã trong tương lai. Trong đó, đặc biệt quan tâm việc củng cố và duy trì các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 27 tuyến đường hoa, tuyến đường xanh - sạch - đẹp với chiều dài hơn 45,4km. Bên cạnh đó, công tác thu gom và xử lý rác thải được thực hiện theo quy định.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, hàng năm UBMTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ “An sinh xã hội” bằng nhiều hình thức. Trong nhiệm kỳ, đã huy động các nguồn lực (tiền và hiện vật) trong cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài huyện lồng ghép các chương trình, dự án với số tiền trên 49 tỷ đồng. Qua đó, đã xây dựng mới và sửa chữa 204 nhà đại đoàn kết; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn và tặng trên 87.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học bổng cho học sinh…

MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong nhiệm kỳ, đã tuyên truyền 2.753 cuộc trên trang Fanpage, lồng ghép các cuộc họp đến các tầng lớp Nhân dân, có 74.106 lượt người dự. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước hình thành nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng hóa mang thương hiệu Việt. Ngoài ra, UBMTTQ các cấp đã phối hợp với Phòng kinh tế - Hạ tầng và các ngành liên quan tổ chức 11 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời các chính sách có liên quan. Trong nhiệm kỳ, xây dựng mới 87 nhà tình nghĩa, trị giá 4,38 tỷ đồng và vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trên 5.000 phần quà cho gia đình chính sách, người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ nhân các ngày lễ, tết… với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ các cấp chủ trì 113 cuộc giám sát (MTTQ huyện huyện chủ trì giám sát 25 cuộc; MTTQ các xã, thị trấn 88 cuộc) và tham gia phối hợp chủ trì giám sát 01 cuộc; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội huyện giám sát 31 cuộc; đồng thời tham gia với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện 22 cuộc và các cơ quan, đơn vị cùng cấp 07 cuộc. Qua giám sát chưa thấy dấu hiệu vi phạm.

Ngoài ra, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện giám sát thông qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của 31 đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các xã - thị trấn giám sát thông qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của 287 đại biểu HĐND xã - thị trấn. Đồng thời, UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức 05 cuộc phản biện xã hội, trong đó có 04 cuộc tổ chức hội nghị, 01 cuộc gửi dự thảo văn bản và UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức 32 cuộc phản biện xã hội đối với Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các văn bản khác của HĐND, UBND cùng cấp. Ban Thanh tra nhân dân giám sát được 109 cuộc và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 220 cuộc...

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động “Nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, tranh thủ các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân;

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và trong hoạt động cơ quan, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần nâng chất lượng các tiêu chí huyện NTM nâng cao, hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Tiểu Cần đạt chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh.

Theo Báo Trà Vinh

Nguồn: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/tieu-can-phat-huy-vai-tro-cua-mttq-trong-xay-dung-cung-co-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-37446.html

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 1 160
  • Tất cả: 603855