Đồng chí Huỳnh Lâm Sơn đắc cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú
Trong 02 ngày 06 - 07/6, UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
anh tin bai

Đại biểu dự đại hội.

 Dự đại hội có các đồng chí: Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trà Cú; Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các vị chức sắc tôn giáo và 173 đại biểu chính thức.

anh tin bai

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ Việt Nam huyện chủ động vận động, tập hợp, phát huy vai trò nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín... nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm tại các khu dân cư, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, củng cố tình làng, nghĩa xóm. Bên cạnh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, được Mặt trận và các tổ chức thành viên trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả.

anh tin bai

Đồng chí Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú nhiệm kỳ 2019 - 2024 phát biểu khai mạc đại hội.

Đặc biệt, chú trọng thực hiện chăm lo người nghèo, vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội trên 80 tỷ đồng, triển khai xây nhà, làm đường, xây cầu, tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn… góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện hiệu quả, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM và đô thị văn minh” trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở các địa phương, xuất hiện nhiều nhân tố mới góp phần vào sự phát triển của huyện.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trà Cú, thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả hoạt động MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ huyện Trà Cú và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy vai trò, sức sáng tạo tất cả các mặt của đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của huyện và địa phương…

anh tin bai

Đồng chí Kiên Banh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Kiên Banh ghi nhận nỗ lực của UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú trong nhiệm kỳ qua, nhất là phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề nghị nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ Việt Nam huyện Trà Cú tiếp tục triển khai, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị với Nhân dân. Động viên, cổ vũ Nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các hình thức giám sát và phản biện xã hội, đồng thời, chú trọng theo dõi việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận theo quy định.

Song song đó, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, trong tỉnh hoàn thành các mục tiêu XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Đồng thời, phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

anh tin bai

Đại biểu chính thức biểu quyết hiệp thương Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, xây dựng đội ngũ chuyên trách làm công tác Mặt trận các cấp có bản lĩnh, chuyên sâu, tâm huyết và trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân. Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”. Gắn kết chặt chẽ người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước. Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên trong việc phối hợp nắm bắt và phản ánh tình hình Nhân dân, đại diện bảo vệ cho tiếng nói, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

anh tin bai

Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt, hạ quyết tâm trước đại hội.

Đại hội hiệp thương cử 63 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú, nhiệm kỳ 2024 - 2029; 21 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Huỳnh Lâm Sơn được tín nhiệm hiệp thương đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

anh tin bai

Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú nhiệm kỳ 2024 - 2029 tặng quà ủy viên nhiệm kỳ trước không tái cử.

Một số chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2024 - 2029
(1) Tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, chương trình của UBMTTQ Việt Nam các cấp trong cán bộ Mặt trận đạt 100%; trong các tầng lớp Nhân dân đạt từ 85% trở lên.

(2) Hàng năm, 100% khu dân cư đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu, hàng năm mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(3) Phấn đấu hằng năm cấp huyện và cấp xã, thị trấn vận động Quỹ Vì người nghèo đạt trên 05 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật), 100% các hộ bị thiên tai hỏa hoạn, gió lốc thiệt hại hoàn toàn được hỗ trợ theo quy định.

(4) Hàng năm, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện được MTTQ các cấp phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết.

(5) Hàng năm, phấn đấu cấp huyện chủ trì tổ chức 02 nội dung, chương trình giám sát; ít nhất 02 nội dung phản biện xã hội và chỉ đạo cấp xã, thị trấn phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại đạt 60% trở lên tổng số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

(6) Phấn đấu trong nhiệm kỳ, mỗi khu dân cư có ít nhất 01 mô hình tự quản tại cộng đồng.

anh tin bai

Tiết mục văn nghệ chúc mừng Đại hội.

(7) Hàng năm, đưa 95% cán bộ Mặt trận cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khóm tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận. Phấn đấu, đến cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ Mặt trận được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác.

(8) Phấn đấu hàng năm UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã, thị trấn; 85% Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(9) Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, có 75% UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Theo Báo Trà Vinh

Nguồn: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/dong-chi-huynh-lam-son-dac-cu-chu-tich-ubmttq-viet-nam-huyen-tra-cu-37761.html

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 1 155
  • Tất cả: 603850