Đồng chí Huỳnh Thị Triều đắc cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Duyên Hải
Ngày 05/6, UBMTTQ Việt Nam huyện Duyên Hải tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Duyên Hải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 
anh tin bai

Đại biểu tham dự đại hội.

 Tham dự đại hội có các đồng chí: Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh; Phan Văn Nhặn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duyên Hải; Thái Thị Mỹ Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trương Văn Huy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các vị chức sắc tôn giáo, quần chúng tiêu biểu, người có uy tín ở cơ sở và 187 đại biểu chính thức.

 Nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện Duyên Hải ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở, chú trọng tính hiệu quả, thực chất, sát thực tế, bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tập trung vận động, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức được 35.000 cuộc tuyên truyền, trên 1,5 triệu lượt người dự. Qua tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam huyện, đã có hơn 15.000 lượt người tham gia vào phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư, trong đó, hàng ngàn hộ hiến đất, cây cối, hoa màu và ngày công lao động, trị giá trên 50 tỷ đồng để xây dựng trên 30.000km đường, 30 cây cầu nông thôn, xây dựng trên 1.200 căn nhà Đại đoàn kết và nhà Tình nghĩa.

 Phát huy vai trò vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện ngày càng đi vào chiều sâu, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng tình hưởng ứng, người dân đã hiến trên 180.000m2 đất, đóng góp gần 7.000 ngày công lao động để XDNTM.

 MTTQ Việt Nam các cấp tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được nâng cao chất lượng. Vai trò của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cũng được tăng cường và phát huy. Hoạt động đối ngoại của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, đóng góp hiệu quả vào công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và địa phương.

anh tin bai

 Đại biểu biểu quyết bầu Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Duyên Hải nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Khát vọng - Phát triển”, đại hội đã đề ra chương trình hành động với 06 nhiệm vụ cụ thể với mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

 Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể:

 Có 100% cán bộ, công chức chuyên trách Mặt trận, các vị Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn nghiên cứu học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Có 100% MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn thành lập trang mạng xã hội và hoạt động hiệu quả, có ít nhất 25% Ban Công tác mặt trận ấp, khóm hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội.

 Hàng năm, có 100% ấp, khóm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” bằng các hình thức phù hợp.

 Mỗi ấp, khóm có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình cụ thể góp phần xây dựng và nâng chất xã NTM, đô thị văn minh.

 Phấn đấu hàng năm, UBMTTQ Việt Nam huyện luôn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 100% UBMTTQ Việt Nam xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 85% Ban Công tác mặt trận ấp, khóm đạt vững mạnh hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

anh tin bai

 Đồng chí Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

 Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của MTTQ huyện Duyên Hải trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật là vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Để công tác mặt trận của huyện ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, đồng chí Phạm Tiết Cường đề nghị MTTQ Việt Nam huyện Duyên Hải cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức chính trị xã hội tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, là cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân cùng thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Không ngừng nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”.      

anh tin bai

 Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Duyên Hải nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt hạ quyết tâm.

 Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy viên UBMTTQ Việt Nam huyện Duyên Hải nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 47 thành viên; hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm 10 đại biểu. Đồng chí Huỳnh Thị Triều, được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Duyên Hải nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 Theo Báo Trà Vinh

 Nguồn: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/dong-chi-huynh-thi-trieu-dac-cu-chu-tich-ubmttq-viet-nam-huyen-duyen-hai-37704.html

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 1 153
  • Tất cả: 603848