MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH VỚI CÔNG TÁC PHỐI HỢP BẢO VỆ QUYỀN LỢI TRẺ EM
“Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng…”  – Lời dặn dò đầy chân tình trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho thấy với “muôn vàn tình thân yêu” vô cùng lớn lao, vĩ đại chính là tình yêu thương, sự quan tâm đặc biệt của Bác dành cho trẻ em Việt Nam. Ý thức tầm quan trọng trong việc đảm bảo những điều kiện cơ bản giúp trẻ em phát triển một cách toàn diện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nói chung và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh nói riêng luôn quan tâm phát huy vai trò, chủ động phối hợp trong công tác bảo vệ quyền lợi trẻ em.
anh tin bai

Ông Kiên Banh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Tô Thị Thu Hồng – Phó Giám đốc (nay là Giám đốc) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tặng quà cho các cháu mồ côi cha/mẹ do dịch Covid-19 tại huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải (Ảnh: Bùi Ngọc)

Giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội đã góp phần phát huy vai trò “dân làm chủ”, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Đặc biệt, thông qua hoạt động này, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân được bảo vệ, trong đó có đối tượng là trẻ em. Thời gian quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị như Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,… giám sát các nội dung có liên quan đến quyền trẻ em, cụ thể: Về thực hiện chính sách bảo vệ và hỗ trợ trẻ bị xâm hại,  trẻ em khuyết tật; Việc thực hiện Luật Trẻ em số 102/2016/QH13, ngày 05/4/2016 gắn với việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ,… Kết quả giám sát là cơ sở để các đơn vị được giám sát nhìn lại những mặt đạt được, kịp thời có biện pháp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề còn hạn chế để bảo đảm điều kiện phát triển toàn diện của trẻ em. 

anh tin bai

Đồng chí Tăng Thị Ngọc Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Ảnh sưu tầm – Nguồn: Báo Trà Vinh)

Công tác xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi các chủ thể tham gia phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định vừa đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, vừa phải phù hợp với thực tiễn, tạo được sự đồng thuận cao của đông đảo quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, công tác phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật. Ngày 24/02/2023, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tại hội nghị, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên các Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Dân tộc - Tôn giáo, Dân chủ - Pháp luật và Tuyên giáo, Kinh tế; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận, đóng góp các ý kiến góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và chủ trương, đường lối phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân nói chung, trong đó có đối tượng là trẻ em nói riêng.

Bên cạnh đó, thực hiện Công văn số 5073/MTTW-BTT ngày 04/01/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã tổng hợp ý kiến Nhân dân về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014 – 2022 để báo cáo với Mặt trận Trung ương, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng chương trình, sách giáo khoa trong thời gian tới.

Đối với công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, quán triệt những văn bản pháp luật có liên quan đến việc đảm bảo quyền lợi trẻ em như: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống gia đình đến năm 2030,… bằng nhiều hình thức đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả như lồng ghép trong cuộc hội nghị, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt lệ hàng tháng của ấp, khóm hoặc thông qua các kênh tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận như Website, Tờ Thông tin công tác Mặt trận, nhóm zalo, fanpage,... Qua đó góp phần nâng cao nhân thức của các bộ, đảng viên và cộng đồng trong việc thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng mô hình “Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, gắn với xã hội học tập” tại xã Định An, huyện Trà Cú và mô hình “Toàn dân tham gia đảm bảo an toàn cho trẻ em” tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, kết quả mang lại hiểu quả thiết thực, giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học giữa chừng, ngăn ngừa, kéo giảm các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, bạo lực, lôi kéo trẻ em vào các hoạt động tội phạm, các quyền trẻ em được tôn trọng và bảo vệ. 

anh tin bai

Ông Phạm Tiết Cường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao học bổng cho học sinh tại Lễ trao học bổng cho học sinh vượt khó học khá, giỏi năm 2022 – 2023 (Ảnh: Tú Trân – Hữu Lợi)

Đối với công tác an sinh xã hội, trong giai đoạn 2018 - 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động trao tặng học bổng, dụng cụ, phương tiện học tập cho trên 32.000 lượt trẻ em đến trường với tổng kinh phí hỗ trợ trên 16 tỷ đồng; quan tâm chăm lo hỗ trợ 39 trẻ em bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền 167 triệu đồng; vận động hỗ trợ trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch Covid- 19 với tổng kinh phí trên 7,2 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  tổ chức Lễ trao tặng nguồn kinh phí hỗ trợ cho 75 trẻ em có cha/mẹ chết do dịch Covid-19 và 106 gia đình có người là lao động chính chết do dịch bệnh Covid-19 rơi vào hoàn cảnh quá khó khăn.

Đối với hoạt động Công đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đơn vị luôn quan tâm chăm lo cho trẻ em là con của cán bộ công chức, người lao động cơ quan thông qua việc tổ chức các hoạt động thiết thực như: Tặng quà cho các em đạt thành tích cao trong học tập, tổ chức các hoạt động vui chơi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu,… Qua đó góp phần tạo sân chơi bổ ích, là động lực giúp các em phấn đấu hơn trong học tập, rèn luyện trong thời gian tới, đồng thời xây dựng niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên Công đoàn với tổ chức Công đoàn của đơn vị.

 Bảo vệ quyền lợi trẻ em là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và của cả cộng đồng, xã hội. Vai trò “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được quy định cụ thể tại Hiến pháp Việt Nam năm 2013 -  Đạo luật gốc giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, vì vậy từng cán bộ Mặt trận nói riêng, cũng như toàn hệ thống Mặt trận nói chung cần tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, của đơn vị trong công tác bảo vệ quyền lợi trẻ em, để những “búp trên cành” được phát triển toàn diện, trong môi trường lành mạnh, văn minh.

 TRƯỜNG AN

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 1 156
  • Tất cả: 603851