Trà Vinh: Quý I/2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Sáng nay (02/4), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết quý I, xây dựng chương trình công tác quý II/2024 của Tỉnh ủy.
 

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh Trà Vinh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI), Bí thư Huyện ủy Càng Long, Duyên Hải, Trà Cú; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thủ trưởng một số sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; trưởng bộ phận tư vấn, tham mưu, đề xuất, phản biện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị.

Quý I/2024, tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh đều đạt kết quả tích cực, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 13,93%, là năm có tốc độ tăng trưởng quý I cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cao thứ 02 cả nước.

anh tin bai

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,75% so với cùng kỳ. Tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất được tập trung, các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát. Công tác thủy lợi nội đồng luôn được quan tâm, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là trạm bơm Kênh 3/2 đã phát huy tác dụng rõ rệt trong công tác phòng, chống hạn, mặn, thiếu nước, vì vậy, đã tăng được diện tích, năng suất, sản lượng, nông dân trúng mùa, trúng giá.

anh tin bai

Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang phát biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 102,66%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 30,19% so với cùng kỳ; giá trị thương mại - dịch vụ tăng 3,03% so với cùng kỳ. Tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa, đến nay, toàn tỉnh có 295 sản phẩm đạt OCOP, tăng 43 sản phẩm so với cuối năm 2023.
XDNTM tiếp tục được tập trung, huyện Trà Cú được thẩm định và thống nhất trình công nhận đạt huyện NTM. Huyện Cầu Kè, Tiểu Cần đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình Hội đồng đánh giá công nhận huyện NTM nâng cao.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương phát biểu các nội dung liên quan đến lĩnh vực công thương.

Tổng thu ngân sách 5.977 tỷ đồng, đạt 43,76% dự toán, tăng 30,81% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa (đến ngày 25/3/2024) 1.917 tỷ đồng, đạt 30,82% dự toán; thu qua hải quan 353,8 tỷ đồng, đạt 27,45% kế hoạch (tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 264 triệu USD).
Giải ngân xây dựng cơ bản (đến ngày 26/3/2024) đạt 21% kế hoạch (cùng kỳ đạt 12,6% kế hoạch), xếp thứ 20 so với cả nước. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của 09/09 huyện, thị xã, thành phố; tổ chức triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện. Một số công trình quan trọng được tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ, cơ bản định hình hướng tuyến và đang phối hợp cơ quan Trung ương để đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến hành lang ven biển, cầu Cổ chiên 2.

anh tin bai

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước.

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI, PAPI, SIPAS), chỉ số đối mới sáng tạo (PII) năm 2023 vừa được công bố, tỉnh Trà Vinh xếp thứ hạng 36/63 trong cả nước và 08/13 tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác tiếp tục được tập trung. Trong quý I, thu hút 03 dự án đầu tư trong và ngoài nước (cao hơn so với cùng kỳ 02 dự án), phát triển mới 120 doanh nghiệp, 05 hợp tác xã.
Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chính sách cho người có công, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội được tập trung thực hiện tốt. Tạo việc làm 5.447 lao động, đạt 23,6% kế hoạch, đưa 357 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 39,6% kế hoạch; công nhận 12 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,41%. Các cơ sở y tế hoạt động ổn định cơ bản đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân.

anh tin bai

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các mặt công tác trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kịp thời triển khai, quán triệt và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết. Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đối với Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy. Chú trọng xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung công tác cán bộ; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự trong cơ quan, đơn vị.
Công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện đúng kế hoạch (kiểm tra 07 tổ chức đảng, 20 đảng viên, giám sát 01 tổ chức đảng, 13 đảng viên, thi hành kỷ luật 12 đảng viên). Tổ chức triển khai giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2024 của 36 cán bộ. Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo thực hiện đúng chương trình, kế hoạch.
Chủ động nắm bắt tình hình, xử lý từ sớm và kịp thời định hướng dư luận đối với những vấn đề có tính chất phức tạp, nhất là những thông tin sai trái, bịa đặt trên mạng internet. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức giao, nhận công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao.

anh tin bai

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu các nội dung liên quan đến công tác nội chính, dân tộc, tôn giáo.

Qua đánh giá quý I, nhìn chung có nhiều kết quả phấn khởi, tuy nhiên vẫn còn một số lĩnh vực đạt thấp, còn nhiều khó khăn, có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển chung và chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đồng thời, theo dự báo, trong thời gian tới, đặc biệt là trong quý II/2024, quá trình thực hiện nghị quyết của tỉnh, cũng như của các địa phương, đơn vị sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, khó lường, nhất là sự biến động không ổn định của thị trường, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu...
Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2024 theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Từ đó, củng cố thêm nền tảng thực hiện đạt các chỉ tiêu cho cả năm và nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung dồn sức triển khai thực hiện tốt nghị quyết năm 2024 của Tỉnh ủy, đặc biệt, là tập trung, dồn sức triển khai thực hiện hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá, các chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo sự thay đổi tích cực qua từng quý, từng tháng. Nhất là rà soát, bổ sung, nâng chất nguồn cán bộ đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ; đôn đốc các dự án kinh tế biển; tái cơ cấu kinh tế đi liền với thủy lợi, điện, công nghệ sinh học; tập trung cải cách hành chính; nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học - kỹ thuật.

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành; quyền hạn và trách nhiệm, nhiệm vụ phải gắn liền với từng cá nhân cụ thể để làm cơ sở cho công tác đánh giá, sử dụng cán bộ. Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; hoàn thành đề án vị trí việc làm, quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo các nội dung đề ra được triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc.
Thực hiện tốt công tác khắc phục khuyết điểm qua kiểm điểm, tự phê bình tập thể và cá nhân năm 2023. Tập trung thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt”, "đảng bộ bốn tốt”, việc phân công công tác đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn phụ trách hộ gia đình; kịp thời nắm bắt, chủ động định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật và công bằng xã hội,
Tập trung hỗ trợ xây dựng vùng nuôi, vùng trồng, có mã số, nguồn gốc địa lý rõ ràng để nâng cao giá trị, chất lượng hàng hóa và phát triển thị trường tiêu thụ, quan tâm phát triển sản phẩm OCOP và hỗ trợ sản phẩm OCOP phát triển thị trường. Quan tâm XDNTM, tập trung quyết liệt để hoàn thành tiêu chí tỉnh NTM, đảm bảo đạt mục tiêu nghị quyết đã đề ra…

Theo Báo Trà Vinh

Nguồn: http://www.baotravinh.vn/trong-tinh/tra-vinh-quy-i-2024-toc-do-tang-truong-kinh-te-cao-nhat-khu-vuc-dong-bang-song-cuu-long-36088.html

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 697
  • Tất cả: 595441