Sơ đồ tổ chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh

Sơ đồ tổ chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh


THÔNG TIN CƠ QUAN

1. Tên cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh

2. Địa chỉ: Số 09A, Lê Thánh Tôn, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3. Các phòng, ban:

+ Văn phòng ĐT: 0743.862714   Fax: 0743.868573

+ Ban Dân chủ - Pháp luật ĐT: 074.2210902

+ Ban Tổ chức - Tuyên giáo ĐT: 074.2210893

+ Ban Phong trào ĐT: 0743.868500

+ Ban Dân tộc - Tôn giáo ĐT: 0743.866377


THÔNG TIN BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TRÀ VINH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2014-2019


1. Ông Lê Văn Hẳn

     Chức vụ: Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn

     Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và công tác cán bộ


2. Ông: Trần Việt Hoàng
     Chức vụ: Phó Chủ tịch
     Điện thoại: 0743.866378 – 0979061740
     Lĩnh vực phụ trách: Phong trào, địa bàn: Thành phố Trà Vinh, huyện Càng Long
     Email:

3. Ông : Hồ Công Khanh
     Chức vụ: Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch, 
     Điện thoại: 0743.866379 - 01692386789
     Lĩnh vực phụ trách: Dân chủ - Pháp luật, địa bàn: huyện Châu Thành, Trà Cú
     Email: hckhanh1958@gmail.com
4. Bà: Quách Cúc Liên Hoa
     Chức vụ: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
     Điện thoại: 0743.866368 - 0913777463
     Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức - Tuyên giáo, địa bàn: huyện Cầu Ngang, Duyên Hải
     Email: quachcuclienhoa@yahoo.com.vn
5. Ông: Kim Sang
     Chức vụ: Phó Chủ tịch
     Điện thoại: 0743.602774 – 0983829526
     Lĩnh vực phụ trách: Dân tộc – Tôn giáo, địa bàn: huyện Tiểu Cần, Cầu Kè
     Email: 
6. Ông: Đặng Ngọc Dương
     Chức vụ: Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường trực. Trưởng Ban Phong
     trào, Chi ủy viên chi bộ 
     Điện thoại: 0743.868500 – 0903678033
     Phụ trách địa bàn huyện Tiểu Cần
     Email: 
7. Bà Lương Thị Thân
     Chức vụ: Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tổ chức – Tuyên giáo
     Điện thoại: 0742.210893 – 0984585749
     Phụ trách địa bàn Thành phố Trà Vinh
     Email: 
8. Ông: Nguyễn Hoàng Sơn
     Chức vụ: Ủy viên Ban Thường trực, Chánh văn Phòng,
     Điện thoại: 0743.868573 – 0934051407
     Phụ trách địa bàn huyện Châu Thành
     Email: nhson1973@yahoo.com
9. Ông Thạch Ngọc Dũng
     Chức vụ: Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Dân tộc – Tôn giáo
     Điện thoại: 0743.866377 – 0976317374
     Phụ trách địa bàn huyện Trà Cú
     Email: 
10. Ông: Dương Văn Phương 
     Chức vụ: Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật
     Điện thoại: 074.2210902 - 0979474191
     Phụ trách địa bàn huyện Duyên Hải
     Email: phuonglinhcn@gmail.com
     

THÔNG TIN CÁC BAN VÀ VĂN PHÒNG

1. Văn phòng
     Điện thoại: 0743.862714 – Fax : 0743.868573
     Email: vanphongmattrantinh@gmail.com

2. Ban Tổ chức – Tuyên giáo
    Điện thoại: 0742.210893 
    Email: 

3. Ban Phong trào
    Điện thoại: 0743.868500 
    Email: phongtraomttv@yahoo.com

4. Ban Dân chủ - Pháp luật
    Điện thoại: 074.2210902 
    Email: danchuphapluat@yahoo.com.vn

5. Ban Dân tộc – Tôn giáo
    Điện thoại: 0743.866377 
    Email:

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 1 350
  • Tất cả: 608538