Ban Cứu trợ tỉnh
Ban Cứu trợ tỉnh

Số tài khoản: 3751.0.9054105.00000, mã đơn vị: 9054105, tên tài khoản: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh(ban cứu trợ tỉnh Trà Vinh), tại Kho Bạc nhà nước Trà Vinh
Địa chỉ liên hệ: 09A - Lê Thánh Tôn, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 0743.862714. Fax: 0743.868573
Danh sách các đơn vị và cá nhân đã ủng hộ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 1 350
  • Tất cả: 608538