Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2021 với Chủ đề “Sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh”
KH%20s%E1%BB%91%2039-KH-MTTQ-BTT%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20cu%E1%BB%99c%20thi%20%E1%BA%A3nh%20%E2%80%9CT%C3%B4i%20y%C3%AAu%20h%C3%A0ng%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%E2%80%9D%20t%E1%BB%89nh.docx
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 922
  • Tất cả: 594346