DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP

STT

Số ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tên văn bản

File đính kèm

I. TRUNG ƯƠNG

1

22-CT/TW

25/05/2023

Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

cttw22

 

2

11/ĐA-MTTW-ĐCT

23/06/2023

Đề án tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029

DA11

3

104/HD-MTTW-BTT

29/6/2023

Hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029

HD104

4

771/KH-MTTW-BTT

25/07/2023

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

KH771

 5 7444/MTTW-BTT   05/01/2024 Về việc xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029  cv7444

II. TỈNH

6 Danh mục văn bản Đại hội Mặt trận khóa X  DanhmucVB

7

682-CV/TU

12/07/2023

Công văn về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029

CVTU682

8

42/KH-MTTQ-BTT

10/07/2023

Kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

KH42

9

08/HD-MTTQ-BTT

10/07/2023

Hướng dẫn Đăng ký công nhận công trình, phần việc, mô hình và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

HD08

10 09/HD-MTTQ-BTT  28/07/2023 Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029   HD09
 11  42/KH-MTTQ-BTT  10/07/2023 Kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029  KH42
 12  44/KH-MTTQ-BTT  28/07/2023 Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2024 - 2029  KH44
 13 70/QĐ-MTTQ-BTT   
 01/8/2023 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029  QD70
 14 71/QĐ-MTTQ-BTT  01/8/2023 Quyết định về việc thành lập Tiểu Ban Nhân sự Đại hội X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029  QD71
 15 72/QĐ-MTTQ-BTT  01/8/2023 Quyết định về việc thành lập Tiểu Ban Văn kiện Đại hội X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029  QD72
 16 73/QĐ-MTTQ-BTT  01/8/2023 Quyết định về việc thành lập Tiểu Ban Tuyên truyền Đại hội X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029  QD73
 17 56/TB-MTTQ-BCĐ  21/8/2023 Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029  tb56
 18 57/TB-MTTQ-TBNS 21/8/2023 Thông báo phân công nhiệm vụ Tiểu ban Văn kiện Đại hội X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029  TB57
 19 58/TB-MTTQ-TBNS 21/8/2023 Thông báo phân công nhiệm vụ Tiểu ban Nhân sự Đại hội X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029  TB58
 20  54/KH-MTTQ-BTT  06/9/2023 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 (kèm đề cương)

 KH54

Decuong

 21  2423/STC-NS
150/TTr-STC
06/9/2023
09/8/2023
Công văn hướng dẫn mức chi và kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Tờ trình về việc định mức chi và kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029

CV2423

TTr150

22  533/MTTQ-BTT  08/9/2023 Công văn về việc chỉ định tăng thêm đại biểu khách mời tại đơn vị tổ chức Đại hội điểm do tỉnh chỉ đạo CV533
 23  699/MTTQ-BTT  15/12/2023  Về việc gửi Đề ckh-so-79-ke-hoach-phoi-hop-voi-dai-phat-thanh-truyen-hinh-tra-vinh-1-3.pdfương báo cáo chính trị Đại hội cv699
 24  78/KHPH-MTTQ-BTV  15/12/2023 Kế hoạch phối hợp với Báo Trà Vinh tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

kh78

Phụ lục: docx

 25 79/KHPH-MTTQ-ĐPTTH 15/12/2023  Kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

kh79

Phụ lục: docx

 26 725/MTTQ-BTT   22/12/2023 V/v gợi ý đề cương Báo cáo Hội nghị Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm nhiệm kỳ 2024-2026

cv-so-725

1.-cv-725-mttq-to-chuc-hoi-nghi-ban-cong-tac-mat-tran.ph.doc

2.-de-cuong-bao-cao-ban-cong-tac-mat-tran-2021-2024.ph.doc

3.-ds-trich-ngang-tham-gia-ban-cong-tac-mat-tran-mau.doc

4.-qd-thanh-lap-ban-cong-tac-mat-tran-2024-2026-mau.doc

5.-bc-tien-do-kien-toan-ban-cong-tac-mat-tran-2024-2026-mau.xls

 27  89/MTTQ-BTT 22/02/2024  V/v hướng dẫn trang trí Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029  cv-so-89-huong-dan-trang-tri-dai-hoi-mttq-cac-cap.signed.pdf

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 1 350
  • Tất cả: 608538