CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI NGÀY ĐI VÀO CHIỀU SÂU SAU 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH 403

Sau khi Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam được ban hành, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến NQLT 403 và các văn bản của tỉnh đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các Tổ chức thành viên; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt được triển khai bằng nhiều hình thức như: triển khai trong các lớp tập huấn chuyên môn công tác mặt trận hàng năm; tuyên truyền trên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, Đài phát thanh huyện, thị xã, thành phố và các trạm truyền thanh của xã, phường, thị trấn và phát thanh trên các loa phát thanh ở khu dân cư; Website của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; trên zalo; facebook; phổ biến, quán triệt tại các cuộc họp chi bộ, họp tổ, nhóm, họp Ban Công tác Mặt trận; hội nghị cử tri… Kết quả qua 05 năm tổ chức thực hiện đã tuyên truyền được 5.487 cuộc, có 347.806 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân dự.

Qua học tập, quán triệt NQLT 403, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân có chuyển biến tích cực, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác giám sát, phản biện, xác định công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, do vậy cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức và nhân dân; phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong nhân dân khi triển khai, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. 

Qua 5 năm thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân được 681nội dung. Thành lập 924 đoàn giám sát với các nội dung như giám sát. Nhìn chung, qua giám sát cho thấy các đơn vị đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của ngành cấp trên; các vụ việc được giám sát cơ bản thực hiện đúng các quy trình, quy định của Nhà nước, chính sách hỗ trợ cho người dân, giải quyết khiếu nại đúng theo trình tự pháp luật. Tuy nhiên, qua giám sát Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có kiến nghị đến các ngành chức năng thực hiện để lãnh đạo, thực hiện và có phản hồi kết quả chỉ đạo thực hiện cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tham gia cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội, các Ban Đảng, Hội đồng nhân dân và các sở ban ngành, đoàn thể cùng cấp giám sát 1.135 cuộc giám sát. Các nội dung tập trung giám sát việc thực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến trực tiếp đến các tổ chức, liên quan đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

Riêng cấp xã, ngoài việc thành lập các Đoàn giám sát, Ban Thanh tra nhân dân giám sát được 1.173 cuộc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 3.257cuộc. Quađó đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương, hạn chế đơn thư vượt cấp, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Qua giám sát, Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cử cộng động cũng đã kiến nghị và được các đơn vị có liên quan kịp thời khắc phục sau giám sát, các kiến nghị liên quan việc trong quá trình thi công làm ô nhiễm môi trường, gây tiếng ông và làm cản trở việc đi lại của người dân.

Thời gian qua, hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung giám sát đi vào những vấn đề được đông đảo Nhân dân quan tâm, kiến nghị; được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cấp, từng địa phương; đảm bảo sự hài hòa cho cả chủ thể và đối tượng được giám sát. Công tác giám sát được Tỉnh ủy quan tâm, tin tưởng và cho chủ trương MTTQ giám sát việc thực hiện chương trình hành động của Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cho chủ trương giám sát việc thực hiện Quy định 124 được mở rộng đến đối tượng là cán bộ được quy hoạch cho nhiệm kỳ tới.

 Hội nghị phản biện xã hội do MTTQ tỉnh tổ chức

Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức 153 hội nghị phản biện xã hội. Sau Hội nghị, MTTQ có tổng hợp các ý kiến phản biện gửi đến cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản và được giải trình, tiếp thu và điều chỉnh để khi ban hành chính thức được người dân đồng thuận và ủng hộ thực thiện. Nhìn chung, Công tác phản biện xã hội của MTTQ cấp tỉnh đã huy động sức mạnh đại đoàn kết, chẳng những mời các hội đồng tư vấn của Mặt trận mà còn mời rộng ra đến các vị nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về dự, góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng cao, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao. Đa số các ý kiến đóng góp đều được cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình đúng theo quy trình phản biện xã hội.

Nhìn chung, sau 05 năm thực hiện NQLT 403, công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể hơn, chặt chẽ hơn, phát huy hiệu quả thiết thực được cấp uỷ, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao; Công tác phản biện xã hội của MTTQ cấp tỉnh đã huy động sức mạnh đại đoàn kết, chẳng những mời các hội đồng tư vấn của Mặt trận mà còn mời rộng ra đến các vị nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về dự, góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng cao, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao. Vị trí, vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng được khẳng định, phát huy trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

-NNT-

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 405
  • Trong tuần: 4,288
  • Tất cả: 303,658