Về việc giám sát tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND cấp huyện và xã năm 2021
CV%20s%E1%BB%91%20393-MTTQ-BTT%20V%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20gi%C3%A1m%20s%C3%A1t%20ti%E1%BA%BFp%20d%C3%A2n%20v%C3%A0%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i,%20t%E1%BB%91%20c%C3%A1o.docx
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 920
  • Tất cả: 594344