Kế hoạch giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021
KH%20s%E1%BB%91%2028-KH-MTTQ-BTT%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20gi%C3%A1m%20s%C3%A1t%20ti%E1%BA%BFp%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n%20v%C3%A0%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20khi%E1%BA%BFu%20n%E1%BA%A1i,%20t%E1%BB%91%20c%C3%A1o.docx
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 65
  • Trong tuần: 921
  • Tất cả: 594345