Kết quả 10 năm thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh đã đạt được những kết quả tích cực. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn (phải) và ông Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri - Đại sứ Vương quốc Oman tại Việt Nam, nhân chuyến đến thăm Trà Vinh (ảnh Trường Nguyên)

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại nhân dân được các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có sự đổi mới và nâng cao chất lượng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Qua đó, nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp về công tác đối ngoại nhân dân ngày càng nâng lên, hoạt động có hiệu quả.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 30/8/2011 để tổ chức thực hiện; chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm, tập trung triển khai Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã và đang hoạt động tại tỉnh, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Trà Vinh; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh với bạn bè quốc tế.
Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình họp mặt giao lưu hữu nghị tại tỉnh Trà Vinh, đại biểu tham dự là các Tổng Lãnh sự quán, tổ chức phi chính phủ và hội hữu nghị đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với mục đích quảng bá, giới thiệu tiềm năng, văn hóa, con người Trà Vinh, xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân trong tỉnh với nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ, cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển; tranh thủ nguồn viện trợ từ các đối tác.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh (Liên hiệp tỉnh) được thành lập vào ngày 14/9/2011, thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Từ ngày thành lập đến nay, Liên hiệp tỉnh tiếp 645 đoàn khách, với trên 6.300 lượt người đến tỉnh với mục đích tham quan, học tập kinh nghiệm, thu thập thông tin các vùng dự án, kiểm tra, giám sát các dự án tài trợ, tổ chức hội thảo liên quan đến các dự án tài trợ; tìm hiểu các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh và các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Liên hiệp tỉnh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, có trên 100 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tham dự, qua đó quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người Trà Vinh và kêu gọi tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ.
Trong 10 năm qua, tỉnh đã tiếp nhận viện trợ của 24 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thực hiện 272 chương trình, dự án ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, biến đổi khí hậu... với tổng kinh phí là trên 10,4 triệu USD (tương đương 240,5 tỷ đồng), giải ngân đạt 195,9 tỷ đồng. Các dự án phi chính phủ nước ngoài thực hiện trên địa bàn tỉnh có tác động đáng kể trong việc làm thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân trong vùng dự án, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai đúng kế hoạch hoạt động trong khuôn khổ các chương trình, dự án đã được ký kết.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 04 Hội Hữu nghị song phương: Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Canada, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Nhật Bản. Nhìn chung, hoạt động của các Hội Hữu nghị song phương ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực, thu hút được đông đảo các lực lượng tham gia thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Các Hội Hữu nghị song phương chủ động, tích cực triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, nội dung ngày càng phong phú, đa dạng về hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ trong việc tăng cường và mở rộng công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh như tổ chức giao lưu văn hóa, học tập kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh, năm thiết lập quan hệ giao lưu giữa hai nước đối tác; tổ chức đoàn đến thăm và chúc tết Tổng Lãnh sự quán, một số công nhân người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh, quan tâm chăm sóc du học sinh, tình nguyện viên đang theo học tại Trường Đại học Trà Vinh, tổ chức các hoạt động từ thiện. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện công tác đối ngoại nhân dân vẫn còn một số hạn chế đó là: Công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Hoạt động của Liên hiệp và các Hội Hữu nghị đạt hiệu quả chưa cao, thu hút nguồn lực đầu tư vào địa bàn tỉnh còn ít. Công tác ngoại giao văn hóa chưa được triển khai sâu rộng và hiệu quả thấp, chưa gắn kết chặt chẽ với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi còn thiếu tính chủ động và chưa chặt chẽ.
Dự báo trong thời gian tới, kinh tế - xã hội cả nước sẽ có bước phục hồi nhanh, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong tỉnh, nhiều dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế; xuất khẩu có nhiều cơ hội mở rộng; văn hóa - xã hội tiếp tục ổn định; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. 
Tuy nhiên, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường như: Cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… sẽ tác động đến tình hình nước ta. Trong tỉnh, nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao nhưng một số lĩnh vực thiếu ổn định, tái cơ cấu kinh tế còn chậm so với yêu cầu, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, khoảng cách với các tỉnh nhóm đầu còn khá xa. 
Để công tác đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, qua đó duy trì và tăng cường mối quan hệ bền chặt với đối tác. Chỉ đạo thực hiện chủ trương vận động các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các hoạt động viện trợ mang tính nhân đạo nhằm mục đích cải thiện đời sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn, với đối tượng hướng tới là vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc Khmer, tới những người nghèo, phụ nữ, người yếu thế, trẻ em khuyết tật, mồ côi. Chủ động phối hợp tuyên truyền đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tăng cường quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của tỉnh Trà Vinh gắn với các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, với ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các Hội hữu nghị song phương, công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả tốt hơn nữa, góp phần xứng đáng vào mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

THANH BÌNH

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 1 158
  • Tất cả: 603853