Phát huy tốt chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức
Sáng ngày 17/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh (Liên hiệp Hội) tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm kỳ III, giai đoạn 2018 - 2023, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025. Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội. Đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội; đồng chí Lê Tuyết Hồng, Trần Văn Vũ, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Bình Trọng, Chủ tịch Liên hiệp Hội lấy ý kiến bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành giai đoạn 2023 - 2025.

Liên hiệp Hội có 12 hội thành viên và 02 đơn vị trực thuộc, giai đoạn 2018 - 2023, các hội thành viên phát triển 35.876 hội viên mới, nâng đến nay có 249.670 hội viên. Liên hiệp Hội thực hiện ký kết chương trình phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh với các đoàn thể chính trị - xã hội, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong XDNTM.

Các chương trình phối hợp được thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng ngày càng nâng cao. Điều hòa, phối hợp hoạt động với các Hội thành viên trong hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật. Thực hiện hiệu quả công tác vận động và tôn vinh trí thức.

Đặc biệt, Liên hiệp Hội tổ chức và tham gia 05 cuộc tư vấn, phản biện và giám định xã hội các nội dung: tư vấn, phản biện dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2025; phản biện Tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; tư vấn, phản biện dự thảo “Chương trình phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” và “Chương trình về phát triển kinh tế đô thị tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025”; phản biện về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050… Ngoài ra, Liên hiệp Hội tham gia hơn 10 cuộc phản biện do UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Đồng chí Trần Văn Út Tám, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi nội dung phối hợp giữa Liên hiệp Hội và Sở.

Phối hợp triển khai, tổ chức 05 Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Trà Vinh, 04 lần Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh. Qua đó, tuyển chọn 13 giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, có 04 giải pháp đoạt giải khuyến khích; 05 giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, có 01 giải pháp đoạt giải Nhì. Xét chọn, lập hồ sơ 02 công trình sáng tạo khoa học và công nghệ công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020, có 01 công trình đoạt giải.

Các Hội thành viên đã tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, XDNTM, đô thị văn minh; vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài; hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học - kỹ thuật trên cây trồng và vật nuôi; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Tại hội nghị, Liên hiệp Hội tổ chức kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, giai đoạn 2023 - 2025 với 29 thành viên.

Thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội biểu quyết bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành giai đoạn 2023 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết: Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm đến công tác phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ. Đây là tiền đề giúp Trà Vinh phát triển các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, Liên hiệp Hội tiếp tục thực hiện tốt chức năng điều hòa, phối hợp và hỗ trợ hoạt động của các Hội thành viên. Chú trọng phối hợp hoạt động nghiên cứu khoa học; tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát huy tốt chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức và ngược lại. Tạo điều kiện để đội ngũ trí thức tích cực đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các Hội thành viên và đội ngũ trí thức. Tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề tài, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Theo Báo Trà Vinh

Nguồn: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/phat-huy-tot-chuc-nang-tap-hop-doan-ket-va-phat-huy-tri-tue-doi-ngu-tri-thuc-32457.html?fbclid=IwAR1JQdtRO-F51w_R20sNcS3gMH7EMlGw4UQlcwSQFnViZfiXIDkA1mEbXOo

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 1 160
  • Tất cả: 603855