Bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng thực hiện quy ước
Ngày 03/8/2018, Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tưởng Chính phủ. Tham dự có ông Trần Hoàng Khâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hoa, Thể thao và Du lịch; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo phòng, ban chuyên môn của hai đơn vị.

Quang cảnh lễ bàn giao

Theo quy định tại Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tưởng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư và Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Nộ vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư. Tuy nhiên, theo Quyết định số 22/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước, những nhiệm vụ quản lý nhà nước được bàn giao từ Bộ Tư pháp sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ở địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin, công chức Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện Quyết định này.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, việc ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước còn được lồng ghép trong các Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của UBND tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tư pháp, đến nay, toàn tỉnh có 746/816 bản quy ước được phê duyệt, có gần 120 bản quy ước được rà soát, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung.

Tại lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao đổi, thảo luận và nhất trí ký biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tư pháp bàn giao toàn bộ hồ sơ công tác quản lý Nhà nước về hương ước, quy ước sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời lãnh đạo hai đơn vị cũng thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.

         Tin, ảnh: Anh Kỳ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 682
  • Tất cả: 595426