Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động
Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức công đoàn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khan

Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, hàng năm Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh phát động mạnh mẽ, sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, hưởng ứng cuộc vận động “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, qua phát động thực hiện, trong giai đoạn 2014-2018 có 85 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn với tổng giá trị đầu tư trên 130 tỷ đồng; có 336 đề tài, hơn 4.000 sáng kiến mang lại nhiều hiệu quả trong công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân với tổng giá trị làm lợi hơn 970 triệu đồng; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương và tổ chức Công đoàn biểu dương, khen thưởng. Theo đó, có hơn 92.500 lượt CNVCLĐ trong tỉnh đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có hơn 14.300 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, gần 2.900 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, hơn có 2.100 lượt tập thể đạt Lao động xuất sắc; gần 200 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; hơn 500 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ; hơn 10.500 lượt tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân được bộ, ngành Trung ương, sở, ngành tỉnh, UBND các cấp khen thưởng với nhiều hình thức...

Tuy nhiên, cũng theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, một số phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, có nơi còn hình thức, còn lúng túng về biện pháp tổ chức. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được tiến hành thường xuyên, cách làm có lúc còn đơn điệu... Và để tiếp tục phát huy hiệu quả việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, bà Thạch Thị Thu Hà cho biết sẽ phối hợp cùng các ngành, các cấp có liên quan; đồng thời chỉ đạo công đoàn các tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ theo hướng sát hợp từng khu vực, đối tượng, trọng tâm là phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất kinh doanh; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội; phong trào thi đua “Công đoàn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động” và các phong trào thi đua chuyên đề như: Xây dựng nông thôn mới, “Dân vận khéo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua với tiêu chí, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực; công tác khen thưởng phù hợp với điều kiện lao động, làm việc, công tác của cán bộ, CNVCLĐ gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, kịp thời tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực để các phong trào thi đua yêu nước ngày càng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu và lan tỏa trong toàn xã hội.


         Bài: Linh Phương
         Ảnh: CTV
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 694
  • Tất cả: 595438